Voorbeelden van tekeningen

Aan de hand van een aantal voorbeelden kunt u een idee vormen van de tekeningen die door DH Tekenburo Doetinchem zijn vervaardigd.

Bouwkundig ontwerp digitaliseren in Autocad.
3D-Tekeningen.
Gevelaanzichten.
Bouwkundige plattegronden.
Koppeling Autocad naar Vabi uniforme omgeving t.b.v. transmissieberekening.
Werktuigbouwkundige bestektekening.
Principeschema.
Werktekening.
Sanitairschets.
Isometrische (scheve) projectietekeningen ten behoeve van Legionella-risicoanalyse.

 

Voorbeeld projecten

De Groen Parktoren te Arnhem
Bronbeek
Schiphol
Blauwe rijntoren Arnhem
IBT Zutphen
Woonhuis
Verzorgingstehuis Kwakkenberg (Bouwkundig digitaliseren)
 

 

Getracht is de symbolen van warmte-, lucht- en electrotechnische installaties op een overzichtelijke wijze weer te geven.

De symbolen die we gebruiken worden ontleend aan:

NEN 2322 1973 - Symbolen voor warmte- en luchttechnische installaties.
NEN 3048 1967 - Symbolen voor pijpleidingen en toebehoren.
NEN 3157 1985 - Symbolen voor meet en regeltechniek.
NEN 3214 1979 - Binnenrioleringen in woningen en woongebouwen.
NEN 5152 1973 - Symbolen voor de elektrotechniek + aanvulling 1977.

Richtlijnen voor het vervaardigen van revisietekeningen van installatie Rijksgebouwendienst 1984.

Normen zijn verkrijgbaar bij het Nederlandse Normalisatie Instituut, Postbus 5095, 2600 GB te Delft.